Các công cụ hỗ trợ

CÔNG TY TNHH MTV DV BẢO VỆ VPS là một trong số ít các công ty bảo vệ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ để nâng cao tính chuyên nghiệp của dịch vụ bảo vệ mà công ty cung cấp; đảm bảo công tác bảo vệ cho các khách hàng và tài sản đạt được hiệu quả an toàn cao nhất.

Các chủng loại công cụ hỗ trợ CÔNG TY TNHH MTV DV BẢO VỆ VPS được phép sử dụng:

- Súng điện

- Roi điện

- Gậy cao su

- Ba trắc

 

< Trở lại

Bài viết liên quan